فاطمه عباسی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب مقام سوم مشترک مسابقات قهرمانی دارت آنلاین دانشجویان دختر دانشگاه های کشور شد.

به گزارش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، خانم عباسی با کسب این مقام به اولین مرحله از تیم منتخب دارت دانشجویان کشور دعوت شد. 

گفتنی است میزبانی مسابقات قهرمانی دارت آنلاین دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور بر عهده  دانشگاه محقق اردبیلی بود.