دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب چندین رتبه در بخش منطقه ای سی و سومین جشنواره قران و عترت دانشجویی که به میزبانی بجنورد برگزار گردید، شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این مرحله از جشنواره، زهرا فروزان نیا رتبه اول بخش حفظ پنج جزء، محمدرضا جاهدی نیا رتبه سوم بخش حفظ کل قران، زینب ضیاء دوست رتبه سوم بخش قرائت به روش تحقیق، فاطمه سادات بسکابادی رتبه دوم بخش قرائت به روش ترتیل و مهری نامدار رتبه سوم بخش قرائت به روش ترتیل  را کسب کردند.