دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله مقدماتی بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به کسب ۲ مقام از طریق شرکت در المپیاد به صورت متمرکز(کنکور سراسری) و ۲ مقام از طریق شرکت در المپیاد غیر متمرکز شدند و جواز حضور در مرحله نهایی المپیاد را اخذ نمودند .

مرحله مقدماتی المپیاد غیرمتمرکز ، با حضور کلیه دانشگاه های منطقه ۹ کشوری از چهار استان خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی و سمنان به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت ماه برگزارشد .

مرحله نهایی المپیاد بصورت تشریحی و در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ تیر سال ۱۳۹۷ به میزبانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی سازمان سنجش آموزش کشور در تهران برگزار می شود .

لیست این دانشجویان مستعد و افتخارآفرین در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.