کسب چهار مقام برتر در مرحله مقدماتی و اخذ جواز حضور در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در مرحله مقدماتی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور موفق به کسب سه مقام از طریق شرکت در المپیاد به صورت متمرکز(کنکور سراسری) و یک مقام از طریق شرکت در المپیاد غیر متمرکز شدند و جواز حضور در مرحله نهایی المپیاد را اخذ نمودند .
مرحله مقدماتی المپیاد غیرمتمرکز با حضور کلیه دانشگاه های منطقه ۹ کشوری از چهار استان خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی و سمنان به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در اردیبهشت ماه برگزارشد .
مرحله نهایی المپیاد بصورت تشریحی و در تاریخ های ۳ و ۴ مردادماه سال ۱۳۹۸ به میزبانی مرکز المپیاد علمی دانشجویی سازمان سنجش آموزش کشور در تهران برگزار می شود.

لیست این دانشجویان مستعد و افتخارآفرین در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.