کلاس توجیهی مربیگری درجه سه دارت ویژه کارشناسان و مربیان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه نه کشور در دانشگاه حکیم سبزواری به همت مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.

 این کلاس کلاس توجیهی ویژه کارشناسان و مربیان تربیت بدنی دانشگاه های منطقه نه کشور و شامل سه ساعت تئوری و پنج ساعت عملی بود که روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.