کلیپ تصویری از حضور دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در دانشگاه حکیم سبزواری و افتتاح پروژه های خوابگاهی

جهت مشاهده کلیک کنید