کلیپ تصویری مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه توسط دانشگاه حکیم سبزواری با حضور هیات رئیسه