در پی دعوت رسمی دانشگاه پاریس ۱۳ از  رئیس دانشگاه حکیم سبزواری صورت گرفت:

کنوانسیون همکاری های بین المللی بین دانشگاه های حکیم سبزواری و  پاریس ۱۳ فرانسه امضا شد

مدیر اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:کنوانسیون همکاری های بین المللی بین دانشگاه های پاریس  ۱۳ و حکیم سبزواری  امضا شد.

دکتر ولی الله رمضانی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به  امضای این کنوانسیون، افزود:  این کنوانسیون در سفری که رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به دعوت رسمی دانشگاه پاریس فرانسه به این دانشگاه داشت، منعقد شد.

دکتر رمضانی دانشگاه که در این سفر رئیس دانشگاه را همراهی می کرد، با اشاره به امضای توافق نامه در  آبان ماه امسال بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه پاریس ۱۳ در محل دانشگاه حکیم سبزواری تصریح کرد: پس از امضای این توافق نامه و با توجه به  دعوت رسمی دانشگاه پاریس ۱۳ از مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری ، دکتر حدادنیا به این کشور سفر کرد.

وی ادامه داد: رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در سفر خود به این دانشگاه در نشست هایی با رئیس و مدیران دانشگاه پاریس ۱۳ داشت از نزدیک راهکارهای اجرایی موافقت نامه سبزوار را بررسی کردند.

وی یادآور شد: پس از سه روز بحث و تبادل نظر بین طرفین، کنوانسیون همکاری های بین المللی بین دو دانشگاه حکیم سبزواری و پاریس ۱۳ به نمایندگی از دانشگاه سوربن فرانسه منعقد شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین افزود: با امضای این کنوانسیون دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان نخستین دانشگاه ایرانی است که به صورت رسمی با دانشگاه پاریس ۱۳ تفاهم نامه همکاری های بین المللی امضاء کرد.

دکتر رمضانی با اشاره به مفاد این کنوانسیون، یادآور شد: در نخستین گام، جهت عملیاتی کردن مفاد توافق شده در این کنوانسیون بناست دو دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به مدت شش ماه جهت شرکت در دوره های آموزشی دانشگاه پاریس ۱۳ پذیرش شوند.

 وی افزود: همچنین دو عضو هیات علمی دانشگاه پاریس ۱۳ نیز در ماه های آینده برای برگزاری دوره های آموزشی به دانشگاه حکیم سبزواری مامور خواهندشد.

گفتنی است دانشگاه پاریس ۱۳ یکی از سیزده دانشگاه جانشین دانشگاه سوربن است که از سال ۱۹۷۰ با استقرار در شمال شهر پاریس کشور فرانسه فعالیت خود را به طور مستقل آغاز کرده است.

این دانشگاه در حال حاضر دارای قریب به ۲۴ هزار دانشجو، ۱۲۰۰ عضو هیات علمی و نزدیک به هزار پرسنل اداری می باشد که در چهار پردیس و پنج  دپارتمان آموزشی علوم انسانی و اجتماعی؛ علم ،فن آوری و بهداشت ؛ فرهنگ و ارتباطات؛ حقوق، اقتصاد و مدیریت؛ هنر، ادبیات و زبان های خارجی سازمان دهی شده است.

photo_2017-01-28_17-23-03