رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه همزمان با هفته گرامی داشت مقام استاد،صبح امروز ضمن حضور در برخی از کلاس‌های درس اساتید در دانشکده های مختلف دانشگاه، با تقدیم شاخه گل وهدایایی، از تلاش‌های دلسوزانه استادان در بسط و گسترش علم و دانش قدردانی کردند و یاد و خاطر استاد شهید مرتضی مطهری را پاس داشتند.