گرامیداشت ۲۹ دی ماه روز هوای پاک در دانشگاه حکیم سبزواری
به مناسبت روز هوای پاک گروه محیط زیست و مسئولین اداره محیط زیست شهرستان با حضور ریاست محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی یک نشست علمی – اجرایی برگزار کردند. تفاهم نامه این نشست بزودی تهیه می شود.
به طور کلی در دنیا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محیط زیست و تامین زندگی سالم در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، روزهای نمادین خاصی مرتبط با حفظ محیط زیست تعیین می گردد که از جمله آنها روز جهانی محیط زیست، روز زمین پاک، روز هوای پاک و غیره می باشد. روز هوای پاک در دنیا تحت عناوین مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و … در کشورهای مختلف نامگذاری شده و اقدامات خاصی در این روز جهت تنویر افکار عمومی صورت گرفته است.