مدیر گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزورای از راه اندازی گرایش جدید سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا در این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه شرق کشور خبر داد.

دکتر حامد ادب با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: با راه اندازی این گرایش تعداد گرایش های رشته جغرافیای دانشگاه در مقطع کارشناسی به پنج گرایش افزایش یافت که شامل ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است.
مدیرگروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشگاه افزود: با توجه به سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری در افق ۱۴۰۴، حمایت های مسولان محترم دانشگاه، امکان راه اندازی این گرایش نوین به عنوان اولین دانشگاه شرق کشور و پنجمین دانشگاه در کشور فراهم شد.
وی با اشاره به اینکه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری کارشناسی سال ۱۳۹۶ می توانند نسبت به انتخاب رشته جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری اقدام نمایند، افزود: پس از انتخاب رشته تقسیم بندی دانشجویان کارشناسی جغرافیا در بین گرایش های مختلف (از جمله گرایش سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی) بر اساس رتبه اکتسابی آنها در آزمون سراسری ۱۳۹۶ خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه گرایش سنجش از دور (پردازش تصاویر ماهواره ای) و سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان گرایشی فناور و نوین، از جوان ترین گرایش های جغرافیا در کشور است، تصریح کرد: این گرایش از نظر کاربرد در قلمرو علوم زمین و از نظر توسعه تکنیک ها و الگوریتم ها در قلمرو علوم پایه و فنی قرار دارد.به دلیل ویژگی بین رشته ای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، ظرفیت بالایی در بازار کاربرای جذب فارغ التحصیلان این گرایش فراهم می باشد.
وی در پایان از حمایت های ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ریاست محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی تشکر نمود.