گردهمايي معاونين و مديران عمراني منطقه ۸ کشور در دانشگاه حکيم

گردهمايي معاونين و مديران عمراني منطقه ۸ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور، با حضور دانشگاه هاي استان هاي خراسان رضوي، خراسان شمالي و سمنان (شامل ۲۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي) روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه، براي نخستين بار در دانشگاه حکيم سبزواري برگزار خواهد شد.

SONY DSC

سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه، ضمن اعلام اين خبر افزود:

” دراين گردهمايي علاوه بر معاونين و مديران منطقه ۸ کشور، دکتر اميد، معاون اداري و مالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دکتر رخشاني مهر، مدير کل طرح هاي عمراني وزارت علوم و نيز تعدادي ديگر از مديران عالي رتبه عمراني وزارت علوم و کارشناسان و مديران عمراني معاونت راهبردي رياست جمهوري، شرکت خواهند داشت.”

محمد همايي همچنين با اشاره به تلاش ها و پيگيري هاي مستمر جناب آقاي دکتر حدادنيا، رئيس دانشگاه حکيم سبزواري در فراهم نمودن تمهيدات برگزاري اين گردهمايي براي نخستين بار در سبزوار، ابراز اميدواري نمود که ثمرات مثبت و ارزنده برگزاري اين جلسه براي منطقه و شهرستان سبزوار و همچنين رشد و توسعه آموزش عالي، مثمر ثمر باشد.