گردهمایی مدیران حراست منطقه ۹ کشور ، با حضور دکتر سلیمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد .
رئیس دانشگاه در ابتدا ضمن خوش آمد گویی به مدیران حراست و معرفی اجمالی دانشگاه، گفت:

” طی دو سال گذشته ۳۴ نفر از اعضای هیات علمی جهت مطالعات علمی به خارج از کشور راه یافته اند و این امر میسر نبود مگر در یک محیط امن و با نشاط علمی، فرهنگی که انجام آن بر عهده مدیریت حراست بوده است.”

  

دکتر حدادنیا در ادامه از حراست دانشگاه به عنوان مشاوری امین و تصمیم ساز یاد کرد که تقریبا تمام تصمیم گیری ها با مشاوره مدیریت حراست دانشگاه انجام می پذیرد و ابراز امیدواری کرد این نشست های منطقه ای باعث تبادل اطلاعات و تجربیات در بین مجموعه حراست دانشگاه ها و ارتقاء جایگاه بیش از پیش این مجموعه شود.

دکتر سلیمی، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت علوم نیز ضمن تشکر از قبولی میزبانی دانشگاه حکیم، به تبیین شرح وظایف حراست پرداخته و افزود:

” تعریفی مشترک از شرح وظایف و جایگاه حراست ها در جهت مدیریت هر چه بهتر فضای دانشگاه ها با بهره گیری از اساتید حوزه های مختلف تدوین و به عنوان یک دستورالعمل به مدیران ابلاغ شده است.”

    

دکتر سلیمی افزود : باید با مجموعه دانشجویی در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی و … تعامل داشته باشیم و اجازه فعالیت های سالم را به ایشان بدهیم تا دانشجو ضمن احساس مفید بودن و ارائه نقطه نظرات خود، با ما در ایجاد فضایی با نشاط همکاری نماید .

وی با بیان اینکه حراست باید به عنوان راهنما و عامل پیشگیری کننده عمل نماید، گفت: ما نباید منتظر بروز اتفاق یا تخلفی باشیم و سپس با آن برخورد نماییم بلکه همواره باید به عنوان یک عنصر تاثیر گذار در ایجاد محیطی امن همراه با نشاط در تمامی زمینه ها فعال باشیم.