گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد با همکاری آزمایشگاه مرکزی برگزار می نمايد: مجموعه کارگاه های ایمنی

🔹گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد با همکاری آزمایشگاه مرکزی برگزار می نمايد:

❇️ مجموعه کارگاه های ایمنی

🔶️شهریه برای دانشجویان حکیم سبزواری : ۴۰ هزارتومان

🔶️شهریه برای سایر افراد : ۸۰ هزار تومان

🔹زمان برگزاری ۲۷ آبان الی ۳ آذر ماه

⭕️ طبق مصوبه شورای ایمنی دانشگاه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان نامه یا رساله اشان نیاز به فعالیت آزمایشگاهی یا کارگاهی دارند، بایستی در کارگاه های فوق شرکت نمایند.

⭕️شایان ذکر است گواهینامه مربوطه جهت حضور در کارگاه و یا آزمایشگاه و همچنین جهت دفاع از پایان نامه الزامی می باشد.

◀️ لینک ثبت نام:

www.hsu.ac.ir/azad