گروه زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری مرکز نوآوری و کارآفرینی و انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه مجموعه کارگاه های مهارت محور و کاربردی، در حوزه های مختلف برای تمامی مقاطع را برگزار می کند .این کارگاه ها براساس نظر و میزان علاقه مندی  شما دانشجویان عزیز به کارگاه های پیشنهادی دسته بندی خواهد شد . بدین منظور از شما خواهشمندیم برای شرکت در نظرسنجی از لینک موجود یا  اسکن QR کد ، وارد صفحه مربوطه شده و به سوالات پاسخ دهید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoUWAQB5a0fR_fUm0TZLZ_KxDrz1Z86AA0lPu6B_pjLIG1Tg/viewform