گروه علوم ورزشی و رفتار حرکتی برگزار می کند:

کارگاه تئوری نقطه موازنه در کنترل حرکت انسان

مدرس : دکتر علیرضا امینایی (دانش آموخته کنترل حرکتی دانشگاه تهران)

زمان : چهارشنبه ۳ خرداد – ساعت ۹ الی ۱۱

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی


کارگاه آشنایی و کاربرد تکنولوژی ردیابی چشم در حیطه ورزش

مدرس: دکتر احمد قطبی ورزنه ( دانش آموخته کنترل حرکتی دانشگاه تهران)

زمان: چهارشنه ۳ خرداد – ساعت ۱۴ الی ۱۷

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی

 

شایان ذکر است زمان ثبت نام همزمان با برگزاری کارگاه و هزینه آن ۱۰۰۰۰ تومان می باشد.