اولین همایش ملی پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت با هدف فراهم ساختن فرصتی برای  تبادل اندیشه و تجربه بین متخصصان و صاحب نظران علوم مرتبط با حفاظت و مدیران اجرایی و حفاظت گران، با محوریت دانشگاه حکیم سبزواری و با همکاری دانشگاه های تربیت مدرس و علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان حفاظت محیط زیست در روزهای دوم الی چهارم خردادماه سال ۱۴۰۲ در پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره گلستان  برگزار شد.      

 محورهای همایش در برگیرنده زمینه های مختلف حفاظت  و مدیریت کارآمد در مناطق تحت حفاظت و چالش های موجود در این مناطق بودند که در راستای این محورها تعداد ۱۰۱ مقاله دریافت شد و ۷۴ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.در پنل های علمی از سخنرانی ۲۰ تن از اساتید و مدیران اجرایی بهره گرفته شد و در حاشیه همایش دو نشست تخصصی و یک کارگاه برگزار شد. در روز چهارم خرداد شرکت کنندگان درهمایش در بازدید میدانی از پارک ملی گلستان شرکت کردند.

تعداد ۳۰۰ نفرازمدیران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولین استانی، روسای پارک های ملی کشور، محیط بانان، کارشناسان، کنشگران محیط زیست، خبرنگاران و برنامه سازان، اساتید دانشگاه و دانشجویان در همایش شرکت کردند. در جریان همایش شش پنل سخنرانی تحت عناوین: تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی در مناطق تحت حفاظت، تعارضات و تهدید ها در مناطق تحت حفاظت، ذخیره گاه های زیستکره : مکانی برای کاهش تعارضات حفاظت و توسعه، گردشگری در مناطق تحت حفاظت و نقش آموزش و تفسیر در حفاظت، چالش‌ها و راهبردهای قانونی و مدیریتی در مناطق تحت حفاظت، حفاظت مشارکتی در مناطق تحت حفاظت و دو نشست تخصصی با موضوعات مدیریت مشارکتی در ذخیره گاه زیستکره گلستان و آسیب شناسی اجرای طرح های مدیریت مناطق تحت حفاظت برگزار شد. کارگاه مطالعات میدانی حیات وحش در حاشیه همایش در روز اول برای علاقمندان و متقاضیان ارائه شد.

همایش با حضورمعاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست آغاز و با تقدیر از حامیان پارک ملی گلستان و عوامل اجرایی همایش اختتام یافت.با عنایت به لزوم تداوم هم اندیشی در زمینه موضوعات مختلف مرتبط با مناطق تحت حفاظت مقرر گردید دومین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت در بهار ۱۴۰۳ در محل پارک ملی و ذخیره گاه زیستکره تنگ صیاد در استان چهارمحال بختیاری برگزار شود.