گزارشی از برگزاری دوره دانش افزایی زبان فارسی و ایران شناسی استادان زبان فارسی هندوستان در دانشگاه حکیم سبزواری

جهت مشاهده گزارش بر روی اینجا کلیک کنید