برای برگزاری رویداد ملی کارآفرینی استارتاپ آب دو پیش رویداد برگزار شده است. پیش رویداد اول در تاریخ یکم آبان ۹۸ با حضور تسهیلگر رویداد و مدیر اجرایی مربیان رویداد با حضور ۳۰ شرکت کننده برگزار شد. در این برنامه در ابتدا کارگاه ایده پروری و ایده پردازی همراه با نحوه ارایه یک دقیقه ای برگزار شد و در ادامه شرکت کنندگان به ارایه ایده های خود پرداختند. پیش رویداد دوم در تاریخ ۲۰ آبان ۹۸ با حضور مدیر اجرایی مربیان رویداد با حضور ۷۰ شرکت کننده برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان به ارایه ایده های خود پرداختند.

رویداد ملی کارآفرینی استارتاپ آب با رویکرد حمایت از ایده‌های نوآورانه در زمینه‌ آب و با هدف فرهنگ سازی، آموزش و تجربه و همچنین حل مشکلات حوزه آب بعد از ۹ ماه تلاش بی وقفه با عنایت خداوند متعال در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ آبان با حضور ۱۲۷ ایده و ۱۷۰ شرکت کننده با برنامه های افتتاحیه، ایده شو و رای گیری، ۶ کارگاه و سمینار، فعالیت فشرده تیمی، پیش ارایه تیم ها، ارایه اصلی و داوری، و نهایتا اعلام نتایج و اختتامیه طی ۵۴ ساعت کار تیمی برگزار شد. از اهداف مهم این رویداد پرداختن به دغدغه های آب از نگاه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با این حوزه بوده که پس از طرح این مشکلات ایده‌هایی ارائه شد که مشکلات حوزه آب را کاهش دهد. بیش از ۳۰۰ نفر در رویداد ملی استارتاپ ویکند آب شرکت کردند و ۱۵۰ ایده به دبیرخانه ارسال شد. پس از بررسی اولیه ۱۲۷ ایده با ۱۷۰ نفر در این رویداد پذیرش شد که در اولین روز رویداد ایده های خود را ارائه کردند. در مراسم افتتاحیه و ایده شو، هر ایده به مدت یک دقیقه ارایه شد. با رای شرکت کنندگان، حضار، مربیان و استادان، ۱۵ ایده انتخاب و  به مرحله نهایی راه پیدا کردند. در فرآیند تیم سازی هر ایده حداکثر ۱۰ عضو و حداقل ۵ عضو باید جذب می کردند. این ایده ها تیم سازی کرده و در مجموع ۱۵ تیم شامل ۱۲۵ نفر تشکیل شد. برخی از اطلاعات آماری این رویداد عبارتند از:

تعداد افراد غیر بومی شرکت کننده: ۴۰ نفر

تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده: ۸ نفر

تعداد کارشناسان شرکت های مشاور شرکت کننده: ۱۰ نفر

تعداد منتورها و داوران رویداد: ۲۱ نفر

تعداد ساعات فرآیند برگزاری استارتاپ: ۵۴ ساعت

تعداد روزهای برگزاری رویداد: ۴ روز

تعداد کارگاه های برگزار شده: ۶ کارگاه

پس از ۵۴ ساعت فعالیت تیمی و کارگاهی هر تیم ۵ دقیقه در روز دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ فرصت داشتند تا ایده خود را ارایه کنند. پس از داوری ارایه تیم ها، نتایج زیر حاصل شده است: