طرح پژوهشی مشترک استادیار دانشگاه حکیم با محققان دانشگاه های کنکوردیا و هارارد با عنوان: “دانش مهارت های حرکتی پایه و اثر آن در پیشگیری از آسیب های عضلانی اسکلتی در کودکان و نوجوانان با موفقیت در حال انجام است.
دکتر محسن دماوندی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه بخش عمده ی مرحله اول این طرح پژوهشی مشترک با موفقیت و طبق برنامه پیش رفته است گفت: تاکنون اطلاعات پیش آزمون مربوط به سطح دانش مهارت های حرکتی پایه در کودکان سن دبستان جمع آوری و پردازش شده و مراحله مداخله از طریق اعمال برنامه های تمرینی نیز طی یک دوره ۳ماهه با موفقیت انجام شده است.
وی با تاکید براینکه امیدواریم تا پایان تابستان بتوانیم فرایند پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نظر را به اتمام برسانی: با وجود چنین اطلاعاتی، می توانیم مراحل بعدی این طرح پژوهشی را تدوین نماییم.
دکتر دماوندی یادآور شد: علاوه براین موارد، طی چند ماه گذشته مطالعه ای جهت شناسایی سازوکارهای حمایتی سیستم عصبی عضلانی افراد بزرگسال هنگام مواجهه با اختلالات تعادلی را نیز انجام داده ام
وی ادامه داد:  این پژوهش با طرح پژوهشی مشترک فوق الذکر همپوشانی دارد و می تواند ما را در درک بهتر کیفیت و کمیت عملکرد سیستم عصبی عضلانی در موقعیت های حرکتی خطرزا کمک خواهد کرد.