رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای ارزیابی درونی از روند فعالیت آتلیه های طراحی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ ، نمایشگاه آثار دروس عملی دانشجویان به مدت یک ماه در محل دانشکده برگزار شد.

دکتر بهرام سیاوش پور ایجاد شور و نشاط در دانشجویان و دیده شدن آثار  دانشجویان را از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه های اعلام کرد و یادآور شد: بی شک این دیده شدن تاثیر بسیار مثبتی در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان خواهد داشت.

 وی افزود:. همچنین در طی  برگزاری نمایشگاه ضمن آگاهی دانشجویان از کارهای انجام شده در سایر آتلیه های طراحی، ارزیابی مناسبی از شیوه تدریس اساتید و عملکرد دانشجویان بعمل می آید.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه با اشاره به اینکه طی یک ماه دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی میزبان سایر دانشجویان دانشگاه جهت بازدید از نمایشگاه بود، تصریح کرد: برگزاری منظم این نمایشگاه ها خود نمایانگر پویایی و حرکت علمی در محیط دانشگاه است.

دکتر سیاوش پور خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بصورت دوره ای هر ترم به همت انجمن علمی و گروه معماری برگزار می گردد.

 

برنامه زمان بندی نمایشگاه دروس عملی  نیمسال اول سال تحصیلی۹۶-۹۵
ردیف نام درس مدرس تاریخ برگزاری نمایشگاه
ورودی ۹۵(معماری) درک وبیان محیط مهندس ابراهیمی ۱۵/۸/۹۵لغایت ۱۹/۸/۹۵
بیان معماری۱ مهندس ابراهیمی ۲۲/۸/۹۵لغایت ۲۶/۸/۹۵
ورودی ۹۴(معماری) مقدمات طراحی معماری ۲ مهندس عسکری،مهندس قربانی پور،
مهندس برادران
۲۹/۸/۹۵لغایت ۳/۹/۹۵
ورودی ۹۳(معماری) طراحی معماری ۲ دکتر باقری ، مهندس زارعی ۱۳/۹/۹۵لغایت۱۷/۹/۹۵
ورودی۹۲(معماری) طراحی معماری۴ دکتر صدرام، دکتر استاجی، مهندس حسینی ۲۰/۹/۹۵لغایت۲۴/۹/۹۵
ورودی۹۱(معماری) پایان نامه کارشناسی دکتر سیاوش پور، دکتر معصومی  دکتر عباس زاده، دکتر باقری،دکتر صدرام، مهندس عسکری
 
۲۸/۹/۹۵لغایت۱/۱۰/۹۵
ورودی۹۵(مرمت) بیان معماری مهندس قلعه نوی ۲۲/۸/۹۵لغایت ۲۶/۸/۹۵
ورودی۹۳(مرمت) طراحی معماری ۲ مهندس فرزانه ، مهندس عباسی ۲۹/۸/۹۵لغایت ۳/۹/۹۵

 

۲۰۱۶۱۱۱۹_۱۴۵۴۱۰photo_2016-12-29_21-45-10 photo_2016-12-29_21-45-48 photo_2016-12-29_21-48-58 photo_2016-12-29_21-49-25 photo_2016-12-31_12-08-47 photo_2016-12-31_12-09-29 photo_2016-12-31_12-09-37