آیین ورودی نودانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در میان استقبال بسیار خوب دانشجویان جدیدالورود و خانواده های این عزیزان برگزار شد.

[foogallery id=”3902026″]