هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه  که با هدف بررسی راهکارهای برقراری همکاری های متقابل و فراهم آوردن بسترهای لازم جهت  امضای تفاهم نامه  همکاری های علمی و آموزشی مشترک به دانشگاه حکیم سبزواری سفر کرده است، ضمن برگزاری نشست های مشترک با مسولین و اعضای هیات علمی این دانشگاه از امکانات آموزشی و علمی دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.
[foogallery id=”3401388″]