سفره آسمانی؛ مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) و افطاری خانواده بزرگ دانشگاه‌حکیم‌سبزواری در مهدیه دانشگاه برگزار شد.