همایش نکوداشت حکیم سبزواری با حضور مسئولین شهری و دانشگاه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.