مسابقات ورزشی به همراه نمایش باستانی در سه روز ۱۴ ۱۵ ۱۶آذر به مناسبت روز دانشجو در رشته های دارت و فوتبال دستی و شوت هدفمند به همت مدیریت تربیت بدنی برگزار شد.