همزمان با دهه مبارک فجر درب های دانشگاه حکیم سبزواری در روز های یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه به روز دانش آموزان، کارآفرینان و صاحبان صنایع  شهرستان سبزوار گشوده شد. در این مراسم که به همت معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد، بیش از ۷۰۰ سبزواری از دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دومین قطب علمی شرق کشور بازدید کردند.

photo_2017-02-05_12-33-55 photo_2017-02-05_12-34-01 photo_2017-02-05_12-34-05 photo_2017-02-05_12-34-09 photo_2017-02-05_12-35-32 photo_2017-02-05_12-35-57 photo_2017-02-05_14-05-45 photo_2017-02-05_14-06-02 photo_2017-02-06_13-54-01 photo_2017-02-07_11-53-47 photo_2017-02-07_11-54-39 photo_2017-02-07_11-54-52 photo_2017-02-07_11-55-08 photo_2017-02-07_11-55-22 photo_2017-02-07_11-55-53 photo_2017-02-07_11-56-25 photo_2017-02-07_11-57-25 photo_2017-02-07_11-57-39 photo_2017-02-07_11-57-52 photo_2017-02-07_12-00-15