۶۲۴۰ داوطلب سبزواری در آزمون ۹۸ در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ تیرماه با هم رقابت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تعداد داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی در شهرستان سبزوار ۷۳۱ داوطلب،گروه آزمایشی تجربی سه هزارو ۹۳ داوطلب، گروه آزمایشی علوم انسانی هزارو ۹۹ داوطلب، گروه آزمایشی هنر ۵۲۸ داوطلب و در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی هم ۸۷۹ داوطلب است.

بر اساس برنامه زمان بندی شده آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۱۳ تیرماه، آزمون داوطلبان گروه هنر در بعدازظهر پنجشنبه ۱۳ تیر، آزمون داوطلبان گروه علوم تجربی در صبح جمعه ۱۴ تیر و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۴ تیر ۹۸ برگزار خواهد شد.

گفتنی است کلیه اقدامات لازم برای برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه انجام شده و دانشگاه حکیم سبزواری از آمادگی کامل جهت ارائه خدمات مطلوب همچون سال های گذشته به داوطلبین برخوردار است.