دکتر سالار آملی و هیات همراه در سفر خود به دانشگاه حکیم سبزواری ضمن نشست با مدیران روابط بین الملل دانشگاه های منطقه ۹ کشور در نشست مشترک با شورای دانشگاه حکیم سبزواری نیز شرکت کرد، همچنین ایشان به همراه هیات همراه و مدیران روابط بین الملل دانشگاه های منطقه ۹ کشور از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری نیز بازدید کردند.

[foogallery id=”3445575″]