نخستین روز طرح درهای باز دانشگاه (Open day) در دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه در نخستین روز برگزاری این طرح حدود ۵۰۰ دانش آموز دختر دبیرستان های شهرستان سبزوار از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید خواهند کرد.

 


 هدف از بازکردن درهای دانشگاه بر روی دانش آموزان شهرستان، آشنا کردن هر چه بیشتر نوجوانان با محیط علمی دانشگاه و افزایش سطح اطلاعات این قشر در رابطه با رشته‌ها، امکانات و تجهیزات، دستاوردها و فعالیت های دانشگاه و نیز تحکیم پیوند دانشگاه و جامعه است.

لازم به یادآوری است این برای چهارمین سال متوالی است که طرح درهای باز دانشگاه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود، طی سه دوره گذشته بالغ بر ۳ هزار نفر  در قالب این طرح از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.