گزارش جلسه” شورای سیاست گذاری” بهداشت روان

اولین جلسه شورای سیاست گذاری بهداشت روان دانشگاه در تاریخ ۱۶/۲/۹۳ در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که آقای دکتر حدادنیا، معاون دانشجويي ,مدير فرهنگي ,مدير اموزشي ,مسيول مرکز مشاوره و کارشناس مرکز مشاوره حضور داشتند, ریاست  دانشگاه ضمن تبریک مجدد موفقیت مرکز مشاوره تاکید نمود که برای حفظ برتری مرکز مشاوره هر کاری که لازم باشد انجام خواهد گرفت.

.

SONY DSC

.

دکتر حدادنيا تاکید نمود که مشکلاتی که در قسمت های مختلف دانشگاه پیش می آید به دلیل عدم وجود سیستم فرآیند مداری است.

بررسی آیین نامه شورای سیاست گذاری, گزارش فعالیت های مرکز مشاوره و بررسی سند راهبردی مرکز مشاوره,مشکلات و محدودیت های مرکز مشاوره از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.