به مناسبت هفته پژوهش  نمایشگاههایی با عنوان دستاوردهای پژوهش و فناوری در سطح  بین المللی در تهران و استانی در مشهد مقدس برگزار گردید که مرکز رشد واحدهای فناور و معاونت پزوهشی دانشگاه نیز حضور داشتند و گزارش مختصری به شرح ذیل اعلام می گردد.

r

– نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

نمایشگاه مذکور از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۷ آذر ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی مشهد برگزار گردید.

در این نمایشگاه با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری مجموعه ای از دستاوردهای علمی، پژوهشی اعضای هیات علمی و همچنین محصولات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در غرفه ای به مساحت ۲۴ متر مربع ارائه گردید. در طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، غرفه دانشگاه مورد بازدیدآقای دکتر قربانی معاون محترم استانداری خراسان رضوی ، آقایان تعصبی و بروغنی اعضاء محترم شورای اسلامی شهرستان سبزوار و آقای مهندس احمدی معاون شهرداری سبزوار  و همچنین تعداد دیگری از مدیران ، مسولان ،اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه های مشهد و استان قرار گرفت. و زمینه های تقویت تعاملات و همکاری های دو جانبه نیز مورد بحث و تبادل نظر گردید. r

درآیین اختتامیه که در سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور استاندار محترم و رییس پارک علم وفناوری خراسان رضوی و سایر شخصیتهای استانی برگزار شد دو طرح پژوهشی از اعضا هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان طرحهای برگزیده دوم ، گروه علوم پایه وفنی مهندسی معرفی گردیدند که طرح آقای دکتر اسکندررستگار پویانی در گروه علوم پایه با عنوان ” بازنگریت اکسونومیکی سوسماران ایران با استفاده ازدیدگاه وشیوه رمزنگاریDNA ” و طرح آقای دکتر دیمی دشت بیاض در گروه فنی و مهندسی با عنوان” بررسی تاثیر دما، فشار و میزان جرم مبرد بر عملکرد سیکل تبرید تراکمی” به عنوان طرحهای برگزیده معرفی شدند.

Untitled

– هفدهمین نمایشگاه دستاودهای پژوهش، فناوری در تهران

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ آذر ماه سالجاری در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید ، این نمایشگاه نیز به همت معاونت پژوهشی و مرکز رشد واحدهای فناور مجموعه ای از دستاوردهای علمی، پژوهشی و محصولات شرکتهای مرکز رشد در غرفه ای به مساحت ۲۴ متر مربع ارائه گردید.

از حدود دو ماه قبل از برگزاری نمایشگاه تکمیل فرمهایی جهت تعیین سطح آمادگی فناوری TRL(technology Readiness Level) برای طرح های قابل عرضه در فن بازار مطرح گردید، که بر اساس آنها هر طرح از سطح ۱ (ایده) تا سطح ۹ (تولید انبوه) طبقه بندی گردیدند. این فرم ها توسط مرکز رشد به تمامی واحدهای فناور مستقر در مرکز و اعضای هیات علمی دانشگاه اطلاع رسانی انجام گرفت. که نتیجه خلاصه این ارزیابی شامل محصول ارائه شده و امتیاز TRL در جدول پیوست گزارش شده است.

افتتاحیه نمایشگاه با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در محل سالن شماره ۱ مجموعه برگزار گردید و طرح شرکت سیمرغ الکترونیک به نمایندگی دکتر حاجی آبادی درردیف چهل طرح منتخب کشورتوسط وزیر و هیات همراه رونمایی گردید.

در طی چند روز برگزاری نمایشگاه غرفه دانشگاه حکیم سبزواری علاوه بر استقبال عمومی، مورد بازدید صاحبان صنعت ، چند سرمایه گزار و اساتیدو دانشجویان قرار گرفت.

جدول عنوان طرحهای جدید  ارائه شده و امتیازات TRL

عنوان مجری  طرح نوع TRL
 
ارائه شده از طرف
پرسشنامه ترصد  دکتر محمدرضاشهابی کاسب طلایی معاونت پژوهشی
پرسشنامه هوش چندگانه در هندبال دکتر محمدرضاشهابی کاسب طلایی معاونت پژوهشی
نرمافزارسنجش تیزبینی پویا دکتر محمدرضاشهابی کاسب طلایی معاونت پژوهشی
نرمافزارتعقیب بینایی دکتر محمدرضاشهابی کاسب طلایی معاونت پژوهشی
کاف الکترونیکی انسدادعروق دکتر محمدرضاشهابی کاسب طلایی معاونت پژوهشی
دستگاه ارزیابی و تمرینات بینایی دکتر محمدرضاشهابی کاسب طلایی معاونت پژوهشی
شبیه سازشنای کرال سینه دکتر محمدرضاشهابی کاسب نقره ای معاونت پژوهشی
بازوی ربات آموزشی آقای فرزاد موسوی زاده نقره ای مرکز رشد
سیستم پایش واتوماسیون مرغداری آقای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی یکی از چهل طرح برگزیده برتر در کل کشور جهت رونمایی مرکزرشد
دستگاه بارگذاری سازه هوشمندسازان علم وصنعت حکیم نقره ای مرکز رشد