گزارش صداوسیما از آیین افتتاحیه طرح”حامیم”ویژه توانمندسازی دانشجویان خراسان رضوی در دانشگاه حکیم سبزواری

جهت مشاهده گزارش بر روی اینجا کلیک کنید.