جهت مشاهده گزارش صداوسیما از اقدامات حمایتی و علمی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مقابله به ویروس کرونا بر روی اینجا کلیک کنید.