گزارش صداوسیما از امضا تفاهمنامه واگذاری نخستین آکادمی دانشگاهی ورزش های زورخانه کشور به دانشگاه حکیم سبزواری

جهت مشاهده گزارش بر روی اینجا کلیک کنید.