گزارش صداوسیما از برگزاری دومین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی

جهت مشاهده گزارش کلیک کنید