گزارش صداوسیما از امضای تفاهم نامه همکاری بین صدا و سیمای خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)