گزارش صداوسیما از رویداد ملی نوآوری و چالش فناوری موتور های الکتریکی که به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری و با همکاری دانشگاه آزاد سبزوار و کارخانه جمکو جوین در روزهای ۴ و ۵ اسفندماه برگزار شد

جهت مشاهه گزارش کلیک کنید