گزارش عملکرد مدیریت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۰

دکتر احسان اسماعیل نژاد، مدیر پژوهشی دانشگاه فعالیت ها و افتخارات دانشگاه در حوزه ی پژوهش در سال ۱۴۰۰ را به صورت زیر گزارش کرد:

 • احیای مجدد “کارگروه نظارت بر چاپ و نشر کتاب” و تهیه ی چارت و پرسشنامه های داوری که منجر به ۷ مورد مجوز نشر کتاب شد؛
 • تشکیل و راهبری شورای سیاست گذاری نشریات دانشگاه؛
 • فعال سازی سامانه ی محاسبات امتیازات پژوهانه و درج پژوهانه ۱۴۰۱؛
 • ارائه ی تقویم برگزاری و تشکیل منظم شورای پژوهش و فناوری دانشگاه؛
 • جذب ۱۵ پژوهشگر پسادکتری و ساماندهی امورات مربوط به آن ها (اسکان در خوابگاه، استقرار در دانشکده ها، اینترنت و…) ؛
 • چاپ ۱۴۵ مقاله همایشی؛
 • تعداد ۱۵ مورد ماموریت پژوهشی خارج از کشور؛
 • چاپ ۴۸۹ مقاله علمی و پژوهشی در نشریات معتبر داخلی و بین المللی؛
 • حضور ۷ عضو هیات علمی دانشگاه در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان برتر جهان؛
 • حضور در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا در رتبه بندی ۲۰۲۱ تایمز؛
 • ثبت چندین گونه جدید از خزندگان و حشرات توسط پژوهشگران گروه زیست شناسی؛
 • راه اندازی موزه علوم و فناوری؛
 • کسب سه عنوان برتر در آیین تقدیر از پژوهشگران استان خراسان؛
 • حضور در میان برترین دانشگاه های جهان در حوزه موضوعی ”علوم مهندسی“ و ”علوم فیزیکی“ رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲؛
 • کسب مقام نخست رویداد ملی استارتاپ صنعت زعفران؛
 • برگزاری ۷ مورد کرسی های علمی و ترویجی

ایشان در پایان ضمن سپاس از همه ی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی بابت اهتمام به فعالیت های پژوهشی از مجموعه ی پرسنل حوزه ی پژوهش به جهت تلاش در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای اداری این حوزه تشکر کرد.