۱۸ رشته تحصیلی در طی سال های ۹۲ تا ۹۸ به جمع رشته های تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری افزوده شده است.

به گزارش روابط عمومی، بنا به اعلام مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در طی سال های ۹۲ تا ۹۸ یک رشته در مقطع دکتری، ۱۰ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۷ رشته در مقطع کارشناسی به جمع رشته های تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری افزوده شده است.

بر طبق این گزارش بیشترین فراوانی کسب مجوز راه اندازی رشته جدید تحصیلی در دانشگاه حکیم سبزواری مربوط به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با کسب مجوز تاسیس ۱۰ رشته جدید تحصیلی است که شامل  پنج رشته در مقطع کارشناسی ارشد( مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی شیمی-زیست پزشکی، مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیک و معماری و انرژی) و ۵ رشته در مقطع کارشناسی (تاریخ و تمدن ملل اسلامی، آمار و سنجش آموزشی، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، ادیان و عرفان و علوم کامپیوتر) است.

همچنین تنها مجوز تاسیس رشته جدید در مقطع دکتری مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی است که این مجوز در سال ۹۴ کسب شده است.

گفتنی است بر طبق اعلام مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، گسترش رشته‌های جدید در دانشگاه حکیم سبزواری بر مبنای آینده‌نگری و نیازسنجی جامعه و بازار کار صورت می‌گیرد.