گفتمان شعر انقلاب

 

سخنرانان:

آقای دکتر مهیار علوی مقدم

آقای دکتر جواد جعفری نسب

آقای کاظم کرامت

خانم فریبا مهری

دبیر نشست: دکتر حسن دلبری

زمان: ۲۲ خردادماه-ساعت ۱۱

مکان: دانشگاه حکیم سبزواری – آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی