همزمان با برگزاری بزرگداشت دکتر علی شریعتی در مزینان، معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیرکل فرهنگی وزارت علوم به همراه رئیس و مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری در راستای طرح این دانشگاه جهت تبدیل  کاروانسرای تاریخی مزینان به اردوگاه ملی دانشجویی بازدید کردند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص این بازدید به روابط عمومی دانشگاه گفت: ازبهمن ماه سال گذشته و پیرو مذاکره بااعضای شورای اسلامی مزینان، طرح توجیهی تبدیل کاروانسرای مزینان به اردوگاه ملی دانشجویی برای خدمات رسانی به جامعه دانشگاهی درقالب تورهای کویرنوردی، برگزاری جشنواره ها،فعالیت های جمعی فرهنگی، رصد ستارگان و…. توسط معاونت فرهنگی اجتماعی و مدیریت فنی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه حکیم به وزارت علوم ارائه  شد.

دکتر صیانتی افزود: درپی پیگیری های صورت گرفته توسط رئیس و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه و در راستای اجرایی شدن طرح، برنامه بازدید معاون و مدیر کل فرهنگی واجتماعی وزارت ازبافت تاریخی و مجموعه کاروانسرای مزینان هم زمان با سالروز بزرگداشت دکترعلی شریعتی محقق گشد که خوشبختانه موافقت اولیه با پیگیری واجرایی شدن آن درقالب طرح ملی و با جذب اعتبارات مرحله ای صورت گرفت.

وی ادامه داد: مقرر شد جهت اخذ موافقت ها وجذب اعتبار، جلسات مشترک کاری بامسئولین ذیربط ازجمله وزارت علوم و میراث فرهنگی هماهنگ شده ودرقالب بودجه های سنواتی اعتبارات طرح جهت مرمت،بهسازی وبهره برداری دیده شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه ادامه داد: امیدکه با اجرای این طرح، علاوه برایجادپویایی درفضای دانشگاهی وآشنایی با قابلیت های فرهنگی سبزوار، زمینه رونق بیشتر گردشگری درمنطقه وفعال شدن اقتصادتوریسم شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: لازم است ازمساعدت های شورای محترم مزینان و جناب آقایان مزینانی، دکترباقری، مهندس کاویان، دکترشادنیا و آقای دلبری درمدیریت فرهنگی واجتماعی دراین راستا تقدیرشود.

[foogallery id=”3569836″]