گفتگوی ماه

با موضوع تبیین شرایط داخلی و بین المللی با توجه به حوادث حال حاضر کشور

با حضور دکتر نجارزاده

سه شنبه ۱۰ آبان ماه، ساعت ۸

تالار استاد شریعتی