گفتگوی ماه با موضوع تبیین شرایط داخلی و بین المللی با توجه به حوادث اخیر،دهم آبان ماه سال جاری با حضور  دکتر نجارزاده، دکتز زنگنه اسدی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و روسای دیگر دانشگاه های سبزوار و مسئولین دانشگاهی و استادان در تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.