دانشگاه حکیم سبزواری همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان سبزوار و با مشارکت انجمن محیط زیست دانشگاه برگزار می کند:
مراسم درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی همراه با کاشت نهال در دانشگاه
زمان:
یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ ساعت ۹صبح
مکان:
تالار استاد شریعتی دانشگاه
دوست داران طبیعت، همه شما دعوتید.