صبح امروز تنی چند از مسئولین اداره بهزیستی سبزوار با همراهی مدیران و کودکان مهدهای کودک سبزوار، مهمان رئیس دانشگاه حکیم سبزواری بودند و در قالب طرح یار مهربان بهزیستی کتاب هایی به دکتر مولوی اهدا کردند.

خانم نصرآبادی از مسئولین اداره بهزیستی سبزوار در این نشست با اعلام اینکه طرح ” یار مهربان بهزیستی” برای نخستین بار در سطح استان برگزار می شود از اهدای کتاب در قالب این طرح به فرمانداری، اداره ارشاد، شهرداری و سایر ادارات شهرستان خبر داد.

وی هدف از اجرای این طرح را ترغیب کارکنان ادارات به کتاب خوانی و مطالعه عنوان کرد.

گفتنی است کودکان مهدکودک های سبزوار در حضور رئیس دانشگاه به شعرخوانی اشعاری از بزرگان شعر و ادب پرداختند و از رئیس دانشگاه حکیم سبزواری کتاب هایی به عنوان یادگار دریافت کردند.

.