یازدهمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه حکیم سبزواری

آیین افتتاحیه نمایشگاه ۲۵ اردیبهشت ماه

سایت جشنواره

http://harekatfestival.hsu.ac.ir

 

تیزر جشنواره