انحمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری عملکرد درخشانی در یازدهمین جشنواره ملی حرکت داشتند، کسب رتبه اول در بخش محتوای دیجیتال، رتبه دوم در بخش فعالیت خلاقانه، رتبه سوم در بخش فعالیت خلاقانه، رتبه شایسته تقدیر در بخش انجمن برتر و فعالیت خلاقانه، همچنین قرار گرفتن دانشگاه حکیم سبزواری در بین ۸ دانشگاه برگزیده و شایسته کشور  در حوزه عملکرد فعالیت های علمی_دانشجویی  از جمله افتخاراتی بود که در این جشنواره توسط انجمن های علمی دانشگاه کسب شد.

گفتگویی داشته ایم با سبحان شعبانی؛ دبیر مجمع دبیران انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری، (دانشجویی که به همراه تیم اجرایی خود سهم غیرقابل انکاری در کسب این افتخارات داشته است) و از او درباره انجمن های علمی، جشنواره حرکت و چگونگی کسب این افتخارات پرسیدیم، گفتگویی که ماحاصل آن را در ادامه خواهید خواند:

*انجمن علمی-دانشجویی؛ نظام دانشجو محور

سبحان شعبانی انجمن های علمی را یک نظام دانشجو محور می داند که باعث بروز استعداد های فردی و جمعی دانشجویان شده است. او معتقد است حضور دانشجویان در انجمن های علمی مهمترین راه  تقویت کار تیمی و کسب تجربیات در دوران حساس دانشجویی است.

شعبانی می گوید:”انجمن های علمی یکی از موثرترین تعامل های فی مابین دانشجویان، اساتید و مسئولین است که زیر ساخت های آن در دانشگاه های کشور موجود است و به نظرم انعکاس صحیح نحوه ی عملکرد انجمن های علمی و بازتاب سوابق برجسته آن، در سنوات گذشته باعث شده بخش های خصوصی و دولتی به ظرفیت های بالای آن پی ببرند.”

*جشنواره حرکت؛ نمود عینی تعامل دانشجو با مسائل کشور

دبیر مجمع دبیران انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری جشنواره حرکت را نمود عینی تعامل دانشجو با مسائل کشور در عرصه ی اقتصاد، صنعت و فرهنگ می داند و می افزاید: میدان رقابت این جشنواره فرصت خوبی است برای اینکه دانشجویان دستاورد های یک ساله خود را در حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند .

*یازدهمین جشنواره ملی حرکت؛ عرصه ای برای نشان دادن ظرفیت های علمی دانشجویان حکیم

همانطور که گفته شد انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری عملکرد درخشانی در یازدهمین جشنواره ملی حرکت داشتند، شعبانی نیز با اشاره به نتایج بدست آمده در این جشنواره می گوید: “خوشحالم که با لطف خداوند سبحان، یاری مسئولین و تلاش همه جانبه ی دانشجویان به ویژه انجمن های علمی توانستیم گوشه ای از ظرفیت های موجود در دانشگاه حکیم سبزواری را در سطح ملی دوشادوش دانشگاه های تراز اول  به رخ بکشیم.”

دبیر مجمع دبیران انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری می افزاید: ۱۰۴ دانشگاه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت با ارسال ۱۳۵۵ اثر شرکت کردند که سهم دانشگاه ۵ مقام در حوزه انجمن ها است و اما دستاورد ویژه ی انجمن های علمی دانشگاه حکیم سبزواری که برآیند تلاش های همه ی انجمن های علمی و کارشناس محترم خانم مهرآبادی بود؛ قرار گرفتن دانشگاه در بین دانشگاه های شایسته تقدیر در حوزه ی عملکرد انجمن های علمی است .   

شعبانی در پایان سخنانش می گوید: تشکر ویژه دارم از تیم مستند سازی ( سید رضا حسینی تنها، مریم نوری، یاسر فسنقری، پوریا پژند بیرجندی، میلاد خجسته و امین احسانی) که تقریبا یک ماه در ماه های تعطیلی دانشگاه برای طراحی آثار ما را یاری کردند .