یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از مرکز رشد دانشگاه، یازدهمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور اعضای شورا در روز دو شنبه ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ ساعت ۱۰  در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.

. در ابتدای این جلسه دکتر رضا  سهیلی فرد مدیر مرکز رشد گزارش شرکت در جلسه دفتربرنامه ریزی امور فناوری وزارت متبوع به ریاست خانم مهندس مجیب را ارائه نمودند. سپس بررسی طرح های واصله انجام  و طرح هسته فناور با عنوان “سیستم جامع پایش مرغداریها”  جهت ورود به دوره رشد مقدماتی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین در این جلسه مصوب گردید به هسته های فناوری که به موفق به ورود به دوره رشد و انعقاد قرارداد گردند، علاوه بر خدمات و حمایتهای متداول مرکز،  بسته به میزان  فعالیت آنها کمکهای مالی بلاعوض تعلق گیرد.