آزمون کارشناسی ناپیوسته،  همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ با حضور ۳۵۷۶ داوطلب در روزهای ۱۷،۱۶ و ۱۸ مردادماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

کلیپ برگزاری آزمون را اینجا ببینید.